Gıda ve alkolsüz içecekler harcama kalemlerinde 2. sırada

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2015 sonuçları yayınlandı. 2014 yılında 2 bin 848 TL olan hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 3 bin 43 TL oldu.

Sonuçlara bakıldığında hanelerin en büyük gider kalemi kira ve konut harcamaları (%26.) Kira ve konut harcamalarını ise %20,2 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları takip ediyor. En düşük pay %2 ile sağlık, %2,2 ile eğitim harcamalarının oldu.

Alkollü içecek, sigara, tütün, haberleşme ile çeşitli mal ve hizmet gruplarında geçen yıllara göre kayda değer bir değişim görülmedi.

hane_halki_harcamasi_2015_sonuclari1

Gelire göre sıralı sonuçlarda beş grup oluşuyor. Gıdaya en fazla pay ayıran grup, geliri en düşük olan birinci %20’lik grup olurken geliri en yüksek olan beşinci %20’lik grup eğitim ve sağlığa en fazla pay ayıran grup olarak dikkat çekiyor. Eğitim hizmetleri harcamalarına ayrılan pay birinci grupta yalnızca %0,4. Bu pay 5. grupta %3,9.

Toplam tüketim harcamasında ise birinci grubun payı %8,7. Toplam tüketimin %38,5’lik payı ise beşinci gruba ait.

Hanehalkı başına tüketimin TL bazında dağılımı ise şu şekilde:

hane_halki_harcamasi_2015_sonuclari2

 

 

Son Yazılar