Henkel, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

henkel
Henkel satışlarda ve karlılıkta en yüksek seviyeye ulaştı.
Henkel CEO’su Hans Van Bylen: “2017 Henkel için başarılı bir yıl oldu. Zorlu ve istikrarsız piyasa koşullarına rağmen, satış ve kazanç bakımından en yüksek seviyelere gelerek yılın mali hedeflerine ulaştık. Bu güçlü performans, işine bağlı ve tutkulu tüm global ekibimizin başarısıdır. İlk kez, yıllık satışımız 20 milyar Euro’yu aştı. Sürdürülebilir karlı büyümedeki kararlılığımıza paralel olarak, hisse başına karlılıkta rekor marjlar elde ettik ve en yüksek seviyelere ulaştık.” dedi.

Hans Van Bylen “Stratejik önceliklerimizin uygulanmasına odaklanarak, birçok kilit girişim ve projede önemli ilerlemeler kaydettik. Ayrıca yıl boyunca, portföyümüzü tamamlayacak ve daha da güçlendirecek etkili satın almalar da gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Henkel, 2017 yılında gösterdiği güçlü performans ve stratejik önceliklerin uygulanmasıyla elde ettiği önemli ilerlemeyi baz alarak; 2020 yılı mali hedefini yeniden teyit etti (organik satış büyümesi yüzde 2 ile yüzde 4 aralığında, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjında devam eden artış ve hisse başına karlılık (EPS) yüzde 7 ile yüzde 9 aralığında bir seviyede gerçekleşeceği) ve 2018 yılı öngörüsünü oluşturdu.

2018 yılında Henkel, her bir iş biriminde yüzde 2 ile yüzde 4 aralığında organik satış büyümesi hedefliyor. Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) için Henkel, üç iş biriminin de katkısıyla yüzde 17,5’in üzerinde bir seviyede gerçekleşeceğini öngörüyor. Döviz piyasalarındaki belirsizliği ve özellikle piyasalardaki ABD dolarına eğilimi vurgulayan Henkel, imtiyazlı hisse senedi başına karlılık için ise Euro bazında yüzde 5 ile yüzde 8 aralığında bir artış öngörüyor.

Hans Van Bylen sözlerini “Cazip kazançlarla sürdürülebilir karlı büyümeye odaklanmayı sürdüreceğiz. 2020 mali hedefimize ulaşma konusunda kararlıyız.” şeklinde sürdürdü.

2017 mali yılında, satışlar ilk kez 20 milyar Euro’yu aştı ve yüzde 7,0 oranında artış göstererek 20 milyar 29 milyon Euro’ya ulaştı. Döviz hareketlerinin satışlara genel olarak yüzde 2,0’lik olumsuz bir etkisi oldu. Satın alma ve elden çıkarmalar, satış büyümesinin yüzde 5,9’unu oluşturdu. Döviz, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar, yüzde 3,1 oranında güçlü bir artış gösterdi. Bu gelişme ile, yüzde 2 ile yüzde 4 aralığındaki organik satış büyümesi  tüm yıl hedefiyle paralellik gösterdi.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi yüzde 5,0’lik çok güçlü bir organik satış büyümesi elde etti. Beauty Care İş Birimi ise %0,5 oranında pozitif bir organik satış büyümesi gösterdi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi yüzde 2,0’lik iyi bir organik satış büyümesi kaydetti.

Gelişmekte olan piyasalar, organik satışlardaki yüzde 5,3 değerindeki artışla, Grup’un organik büyümesine ortalamanın üzerinde katkı sağladı. Gelişmiş piyasalar yüzde 1,5’lik pozitif bir organik satış büyümesi kaydetti.

Satışlar tüm bölgelerde organik olarak arttı. Batı Avrupa bölgesi satışları pozitif organik gelişme gösterdi. Doğu Avrupa’da satışlar organik olarak yüzde 6,0 büyüdü. Afrika/Orta Doğu’da yüzde 1,7 oranında organik satış büyümesi kaydedildi. Kuzey Amerika bölgesindeki satışlar organik şekilde yüzde 3,0 oranında artış gösterdi. Latin Amerika, satışlarda yüzde 4,4 oranında organik büyüme sağladı ve Asya-Pasifik bölgesi satışları organik olarak yüzde 5,9 oranında arttı.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT), yüzde 9,1 oranında artarak, 3 milyar 172 milyon Euro’dan 3 milyar 461 milyon Euro’ya ulaştı. Üç iş biriminin tamamı bu olumlu gelişmeye katkıda bulundu.

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT), yüzde 0,4 oranında artışla yüzde 17,3’e yükselerek, yüzde 17’nin üzeri olarak öngörülen yıllık hedefi gerçekleştirmiş oldu.

Mali sonuç, 2016 ve 2017 mali yıllarında sonlanan satın almaların finansman maliyeti nedeniyle, 2016 mali yılındaki -33 milyon Euro’nun ardından, 2017 mali yılında -51 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Düzeltilmiş net gelir, kontrol gücü olmayan paylar sonrası, yüzde 9,1 artarak, 2 milyar 534 milyon Euro’ ya yükseldi (2016: 2 milyar 323 milyon Euro).

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS) yüzde 9,1 oranında artarak, 5,36 Euro’dan 5,85 Euro’ya yükseldi. Bu gelişme, EPS artışının yüzde 9 civarında olacağını öngören 2017 yılı hedefiyle uyum göstermektedir.

Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Hissedarlar Komisyonu, 9 Nisan 2018’de yapılacak Yıllık Genel Kurul’a, hisse başına temettülerin yüzde 10,5 oranında artışla, 1,79 Euro (önceki yıl: 1,62 Euro) olarak gerçekleşmesini önerecektir.

Hisse başına önerilen temettü önceki yılla (1,60 Euro) karşılaştırıldığında yüzde 10,6 artarak 1,77 Euro oldu. yüzde 30,7’lik ödeme oranına karşılık gelen bu rakam, şirket tarihindeki en yüksek temettü olmakla birlikte, Henkel’in yüzde 25 ile yüzde 35 arasındaki hedef ödeme oranıyla da örtüşüyor.

Net işletme sermayesi geçen yılın aynı dönemine oranla satış yüzdesi olarak yüzde 1,3 puan artış ile yüzde 4,8’e ulaştı.

Net mali durum, yılı -3 milyar 225 milyon Euro ile kapattı (31 Aralık 2016: -2 milyar 301 milyon Euro). Önceki yılın sonuyla kıyaslandığında, bu değişim öncelikle satın almalar için yapılan ödemelerden kaynaklandı.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi, 2017 mali yılında %5,0’lik çok güçlü organik satış büyümesi gösterdi. Nominal olarak, satışlar yüzde 4,8 oranında artarak 9 milyar 387 milyon Euro’ya yükseldi. Düzeltilmiş faaliyet karı %6,4 artarak 1 milyar 734 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı, önemli bir artış kaydetti ve %18,5 ile en yüksek değerine ulaştı.

Beauty Care İş Birimi, 2017 mali yılında yüzde 0,5 artışla önemli bir organik satış büyümesi kaydetti. Nominal olarak satışlar %0,8 oranında artarak 3 milyar 868 milyon Euro’ya yükseldi. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 2,7 artarak 665 milyon Euro oldu. Düzeltilmiş satış kazancı, güçlü bir artış göstererek %17,2 ile en yüksek değerine ulaştı.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi, 2017 mali yılında yüzde 2,0’lik önemli organik satış büyümesi gösterdi. Nominal olarak satışlar yüzde 14,8 oranında artarak 6 milyar 651 milyon Euro’ ya yükseldi. Düzeltilmiş faaliyet karı %17,0 artarak 1 milyar 170 milyon Euro oldu. Düzeltilmiş satış kazancı önemli bir artış kaydetti ve en yüksek seviye olan %17,6’ya ulaştı. Sun Products Corporation’ın alımı, satışlara ve faaliyet karına önemli oranda katkı sağladı.

Henkel’in CEO’su Hans Van Bylen “Henkel olarak, 2020 yılı ve sonrası için zorlayıcı bir hedefi izlemekte kararlıyız. Şirketimizin sürdürülebilir karlı büyüme elde etmesini ve daha müşteri-odaklı, inovatif, çevik ve dijital bir hale gelmesini istiyoruz.” dedi.

Bu hedeflere ulaşmak için, Henkel dört stratejik öncelik belirledi: Büyümeyi yönetmek, dijitalleşmeyi hızlandırmak, çevikliği artırmak ve büyümeye yatırım. Henkel, 2017 mali yılında da söz konusu stratejik öncelikleri uygulamada önemli gelişmeler kaydetti.

Büyümeyi yönetmek için, Henkel tüm aşamalarda müşterileriyle ve tüketicileriyle olan ilişkisini güçlendirdi. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde Henkel, büyümeyi hızlandırmak için özel hazırlanmış çözümlerle en iyi 100 müşterisi için iddialı yol haritaları uyguluyor. Henkel, tüketiciler için ise içgörüyle yönetilen inovasyon ve hizmetler ortaya koymak için dijital “Connect2Consumer” programını geliştirdi.

Henkel aynı zamanda lider markalarını ve inovatif teknolojilerini geliştirmeye devam etti. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde gösterdiği güçlü performansı; genel endüstride olduğu gibi, tüketici elektroniği ve otomotiv endüstrisi gibi dinamik büyüyen sektörler için geliştirdiği üstün, etkili çözümler sunarak sağladı. Beauty Care İş Birimi’nde, renklendirme ve şekillendirmedeki yenilikler, büyüme ve piyasa payı kazanımlarını sağladı. ABD’de Hair Professional iş alanında Henkel, ilk influencer markası olan #mydentity’yi başarıyla lanse etti. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi, özel deterjanlar ve tuvalet bakımı gibi çekici kategorilerdeki geliştirdiği inovasyonlarla portföyünü genişletti.

Sun Products’ın alımıyla Kuzey Amerika’daki Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi 2017 yılında çok iyi performans kaydetti.

Henkel aynı zamanda 2017 yılında; portföyünü tamamlamak, endüstriyel ve tüketici iş alanlarındaki rekabette güçlenmek üzere toplam 2 milyar Euro değerinde cazip satın almalar gerçekleştirdi.

Henkel ayrıca, 3D baskı ve inovatif tüketici iş modelleri ile örneklendirilebilecek dijital hizmetlere ve teknolojilere, yatırım ve işbirliği yoluyla yeni büyüme kaynakları elde etmektedir.

Henkel bir diğer stratejik önceliği olan “dijitalleşmeyi hızlandırmak” için de tüm değer zincirinin kapsadığı müşterileri, tüketicileri, iş ortakları ve tedarikçileriyle etkileşimlerini dijitalleştirdi. Tüm iş birimlerinde, dijital olarak yönetilen satışlarda iki haneli rakamlarda artış elde edildi. Henkel Endüstri 4.0’a yatırım yaptı, akıllı fabrika konseptlerini uyguladı ve entegre Küresel Tedarik Zinciri’ndeki dijitalleştirmeyi arttırdı. Çalışanların dijital yetkinliklerini güçlendirmek için, belirli eğitim ve gelişim programları yürütüldü. Yeni atanan Dijitalden Sorumlu Yönetici (Chief Digital Officer), tüm iş birimlerinde dijital dönüşümü gerçekleştirecek bir organizasyon kurdu. Henkelx , yeni çalışma yollarını olduğu kadar, iç ve dış ağlar ve iş birliği etkinlikleri ile dijital erişim formatlarını buluşturan yeni bir platform olacak.

Henkel, daha çevik bir organizasyon yaratmak için de çalışanlarının girişimcilik ruhunu geliştirdi ve dinamik pazarlara daha iyi uyum sağlamak üzere daha esnek iş modelleri getirdi. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde oluşturulan 28 adet, “doğrudan müşteri ilişkileri yönetimi birimi” sayesinde, müşteriler ile daha yakın iş birliği sağlandı. Henkel daha hızlı ve esnek olmak amacıyla iş akışı ve süreçlerini optimize etti. Fastest-Time-to-Market girişiminin bir parçası olarak, inovasyon süresi kısaltıldı ve yeni pazarlara giriş hızlandırıldı.

Henkel’in, hedeflerini gerçekleştirmek için büyümeye yatırım amaçlı tüm girişimleri  planlandığı üzere sürüyor: Bu girişimlerin, 2020 yılına kadar, yıllık 500 milyon Euro’nun üstünde verimlilik kazancı sağlaması öngörülüyor.

ONE!ViEW platformu, küresel ölçüde optimize maliyet yönetimi ve artan şeffaflık sayesinde daha yüksek verimliliği beraberinde getirmektedir. ONE!GSC ile tüm iş birimleri, Henkel’in küresel tedarik zinciri organizasyonunda biraraya getirildi. İş birimlerinin tamamında net gelir yönetimini uygulamaya başlayan Henkel, bununla birlikte örneğin otomasyon ve robotiğe odaklanan ortak hizmet alanlarında yeni yaklaşımlarla yapısındaki verimliliği daha da artırdı.

Son Yazılar