Henkel ikinci çeyrekte organik büyüme gerçekleştirdi

henkel

Henkel ikinci çeyrekte organik satış büyümesinin yanı sıra, kar marjında gelişme ve karlılıkta yükseliş gerçekleştirdi.

2018’in ikinci çeyreğindeki satışlar 5,143 milyar Euro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve geçen senenin ikinci çeyreğine kıyasla nominal olarak yüzde 0,9 oranında büyüdü. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 3,5 oranında güçlü bir artış elde edildi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu da yüzde 7 oranında bir büyüme ile sonuçlandı. Kur değişimlerinin satışlar üzerindeki negatif etkisi yüzde -6,1 oranında oldu.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi satışlarda yüzde 5,2 oranında güçlü bir organik artış bildirdi. Beauty Care İş Birimi’nde organik satışlar bir önceki senenin ikinci çeyreğindeki seviyenin yüzde 0,4 oranında üzerinde idi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise organik satışlarda yüzde 2,9 oranında iyi bir artış gerçekleştirdi.

Satış büyümesi aynı zamanda, grup düzeyindeki dijital satışlarda gerçekleşen ve tüketici işi birimlerindeki kayda değer güçlü performans tarafından harekete geçirilen çift haneli artış tarafından da desteklendi.

Gelişmekte olan piyasalar organik satışlardaki yüzde 5,4 oranındaki çok güçlü bir artışla, Grubun organik büyümesine yine ortalamanın üzerinde bir katkı sağladı. Gelişmiş piyasalar ise yüzde 2,2 ile iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi.

Yüzde 0,1 oranında organik satış büyümesi ile Batı Avrupa istikrarlı bir ilerleme gösterirken Doğu Avrupa yüzde 8,2 oranında bir organik büyüme gerçekleştirdi. Afrika / Orta Doğu’da satışlar organik olarak yüzde 4,7 oranında büyüdü. Kuzey Amerika yüzde 4,9 oranında bir organik satış büyümesi gösterirken, Latin Amerika yüzde 6,3 oranında bir organik büyüme gerçekleştirdi. Asya-Pasifik bölgesinde ise satışlarda yüzde 1,9 oranında organik bir büyüme yaşandı.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) geçen yılın ikinci çeyreğindeki 909 milyon Euro rakamına kıyasla yüzde 1,8 oranında artarak yeni en yüksek seviye olan 926 milyon Euro’ya ulaştı.

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) yüzde 0,2 oranında artarak yüzde 18,0’e yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 1,9 oranında artarak 1,55 Euro’dan 1,58 Euro’ya yükseldi. Hisse başına karlılıkta (EPS) büyüme, kurlardan negatif olarak yüzde -5,8 oranında etkilendi. Kur değişimlerinin yarattığı etkinin hariç tutulması durumunda, imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta yüzde 7,7 oranında bir artış sağlandı.

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi, yüzde 6,3 ile 2017’nin ikinci çeyreğini (yüzde 5,2) geride bıraktı.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi ikinci çeyrekte yüzde 5,2 ile oldukça güçlü bir organik satış büyümesi ortaya koydu. Nominal olarak satışlar yüzde 2,6 oranında büyüyerek 2,432 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 1,5 oranında artarak 462 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 19,0 ile geçen senenin ikinci çeyreğindeki düzeyin biraz altında gerçekleşti.

Beauty Care İş Birimi’nde satışlar yüzde 0,4 oranında organik olarak büyüdü. Nominal olarak satışlar yüzde 3,8 oranında artarak 1,035 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 4,4 oranında büyüyerek 187 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,1 oranında artarak yüzde 18,1 oranına yükseldi.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise ikinci çeyrekte yüzde 2,9 oranında iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Nominal açıdan ise, geçen senenin ikinci çeyreğinde 1,703 milyar Euro olan satışlar 1,644 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı 2017’nin ikinci çeyreğindeki seviyeyle kıyaslandığında yüzde 1,0 oranında bir düşüş yaşayarak 295 milyon Euro miktarında gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,4 oranında artarak yüzde 17,9 seviyesine yükseldi.

2018’in ilk yarısında Henkel 9,978 milyar Euro değerinde satış gerçekleştirdi. Kurlardaki değişimler, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satış büyümesi yüzde 2,3 oranında idi. Döviz kurlarının etkileri satışları yüzde -7,4 oranında düşürdü.

Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 0,3 oranında yükselerek 1,763 milyar Euro’dan 1,768 milyar Euro’ya çıktı.

Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 17,4’ten, yüzde 17,7 seviyesine yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 1,7 oranında artarak 2,96 Euro’dan 3,01 Euro’ya yükseldi. Hisse başına karlılıkta (EPS) büyüme, kurlardan negatif olarak yüzde -6,1 oranında etkilendi. Kur değişimlerinin yarattığı etkinin hariç tutulması durumunda yüzde 7,8 oranında imtiyazlı hisse senedi başına karlılık artışı sağlandı.

2018’in ilk yarısında Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi yüzde 5,0 ile oldukça güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 18,5 oranında idi.

Tüketici iş birimlerimizdeki satışlar Kuzey Amerika’daki dağıtım zorluklarından olumsuz yönde etkilendi. Beauty Care İş Birimi’nde organik satışlar, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin altında kalarak, yüzde -2,0 oranında bir değişim gösterdi. Düzeltilmiş satış kazancı, yüzde 17,4 oranı ile 2017’nın ilk yarısı ile aynı seviyede gözlendi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi yüzde 1,1 oranında bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 17,4 seviyesinden yüzde 18,2‘ye çıkarak oldukça güçlü bir artış gösterdi.

30 Haziran itibarıyla Henkel’in net mali durumu -3,597 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. (31 Aralık 2017: -3,225 milyar Euro)

 

Son Yazılar